Afrikaanse kunst

 

    Chibinda Ilunga inv C.1255, Etnologisch Staats Museum te Berlijn;
    Fotograve  Claudia Obrocki

Deze artikelen gaan over Klassieke Afrikaanse Kunst, dat wil zeggen de kunst die door sommigen ‘primitieve kunst ’of ‘tribal art’ wordt genoemd. Het is de kunst die eeuwenlang heeft bestaan in Afrika maar onder invloed van kolonialisme en modernisering sinds het midden van de vorige negentiende eeuw zijn oorspronkelijke kracht en vitaliteit heeft verloren. Veel van die kunst is meegenomen naar Europa om daar in musea en particuliere verzamelingen een stil bestaan te leiden, ver verwijderd  van de rituele context waarbinnen zij ooit is vervaardigd. Wordt klassieke kunst in die collecties vooral bewonderd om zijn indringende artistieke en esthetische kwaliteit, in deze website zal de nadruk liggen op de symboliek, de oorspronkelijke functie, de religieuze en maatschappelijke van de voorwerpen. 

De schoonheid van de Klassieke Afrikaanse Kunst wordt geroemd sinds zij begin vorige eeuw ‘ontdekt’ werd door Picasso en andere jonge avant-gardistische kunstenaars in Europa. Voor de Afrikanen die leefden in de cultuur waaruit deze kunst voortkwam was het geen kwestie van esthetiek of spel van vormen. Zij schiepen voorwerpen met een diepe symboliek. Deze brengen het gedachtegoed van een volk in beeld. Hoewel veel symboliek in grote gebieden ten Zuiden van de Sahara vergelijkbaar is, heeft iedere cultuur zijn eigen vormen gekozen om de symbolen te visualiseren. In de symbiose van vormen en symboliek beleeft de groep zijn identiteit. In de laatste decennia is veel van deze cultuur verloren gegaan.

In deze artikelen gaat de aandacht uit naar twee aspecten van de Afrikaanse kunst: zijn vormentaal en de onderliggende symboliek.                                                                        

Tags: Harrie Leyten, Afrikaanse Kunst, Primitieve kunst, KUNST

Print